Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 675

Gaberi s. Lai.