Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 675

Gabun - Acajou s. Gabunholz 2.