Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 677

Garbanzos s. Ululssi.