Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 711

Gerichtsbarkeit, Freiwillige s. Freiwillige Gerichtsbarkeit, Gemischte Gerichtsbarkeit und Gemischtes Recht.