Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 742

Goapulver s. Chrysarobin.