Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 745

Gomutifaser s. Piassaven.