Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 745

Gopon s. Ndri - Kara.