Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 747

Grakeln s. Stare.