Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 762

Grumeti, Fluß, s. Ikoma.