Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 15

Hamito-Niloten s. Niloto-Hamiten.