Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 310

Klein-Popo s. Anecho.