Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 532

Mboro s. Kampo 2.