Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 653

Nilquelle s. Kagera.