Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 87

Popo s. Anecho.