Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 173

Riffe s. Korallenriffe.