Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 247

San Antonio s. Mali.